Вершы пра маці

Мама, мацi, матуля...

Маці

Маці

Сярэдняя: 4.8 (15 галасоў)
Непрыветна цераз вокны
    Ночка пазірае.
Ціха ў хаце. Ўся сямейка
    Спіць, адпачывае.

Натрудзіўшы добра рукі,
    Натаміўшы плечы,
Толькі маці з вераценцам
    Туліцца пры печы

Ды прадзе, прадзе кудзельку.
    Скача вераценца,
А за ім густыя цені
    Бегаюць па сценцы.

          * * *

На камінку гарыць корчык,
    Злотам іскры скачуць.
За аконцам вецер ходзіць,
    Глуха вербы плачуць.

Зябнуць вербы на марозе,
    Тулячыся к стрэсе.
Снегам вецер сыпле ў дзверы,
    Ходзіць шум па лесе...

I пад гэты шум трывожны
    Думае старая,
А ўслед думкам неспакойна
    Вецер падпявае.

          * * *

I ўсё ўстала прад вачыма
    Беднае кабеты:
Маладыя дні дзяціны,
    Дзявочыя леты,

Радасць жыцця і нягоды,
    Сваркі, трасяніна —
Ўсё, чым жыцце напаткае
    Ў цяжкую часіну.

Ўсё прыпомнілася беднай, —
    Горка, цяжка стала,
Галаву набок схіліла,
    Прасці перастала.

          * * *

Вось і муж усплыў на думу —
    Рана смерць скасіла!
Добрых дзетак ён пакінуў —
    Без пары магіла!

Жыў ён бедна. Спадзяваўся
    Свой прыдбаць куточак,
Хату вывезці, зямелькі
    Прыкупіць шматочак,

Бо агоркнуў хлеб батрацкі,
    Жыцце пад'ярэмна...
Ды не выйшаў з-пад няволі,
    Біўся век дарэмна!

          * * *

Гасне корчык на камінку,
    Пацямнела ў хаце,
Поўнач пеўні пракрычалі,
    Але не спіць маці.

Цягне нітку. Вераценца,
    З рук упаўшы, грукне,
Ды нясмела, як убогі,
    У дзверы вецер стукне.
 
Думкі думку падганяюць,
    Не даюць спакою,
Ўсё лятаюць над кабетай
    Нуднай чарадою.

          * * *

Уздыхнула цяжка маці,
    Аб сынку гадае,
Што ў астрозе, ў паняверцы
    Кару адбывае.

I за што? У толк не возьме
    Бедная кабета
Ні законаў гэтых мудрых,
    Ні парадкаў свету.

Вецер вые за вугламі,
    Ў коміне галосіць.
Куды толькі думка тая
    Матку не заносіць!

Зябнуць вербы на марозе,
    Глуха лес гамоніць.
Думка думку выклікае,
    Думка думку гоніць.

1908

Іншыя вершы